Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Hana Čerteková
Identifikačné číslo: 19604
Univerzitný e-mail: hana.certekova [at] mendelu.cz
 

     
Záverečná práca
     
Orgány     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Přijímací řízení do středních škol
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Oponent:Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Přijímací řízení do středních škol
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou přijímacího řízení do středních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vymezen pojem přijímací řízení na střední školy a s ním související legislativa. Dále jsou vy-mezeny subjekty přijímacího řízení, popsány a srovnány podmínky a průběh přijí-macího řízení do středoškolského vzdělávání posledních deseti let a zachyceny změny v dílčích časových etapách vycházející z legislativních změn. Podrobně je popsán průběh a aktuální podmínky přijímacího řízení. V souladu s cíli praktické části práce je věnována pozornost rovněž jednotné přijímací zkoušce, která byla pilotně ověřována v letech 2015 a 2016 a od roku 2017 se stává povinnou pro přijímání do oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou. Cílem praktické části bakalářské práce je u žáků studujících ve školním roce 2016/2017 poslední devátý ročník dvou brněnských základních škol, kteří skláda-jí jednotnou přijímací zkoušku, zjistit, zda a jak byli ze strany základní a vybrané střední školy s povinností složit jednotnou přijímací zkoušku seznamováni. Před-mětem výzkumu bylo dále zjištění, jaké měli možnosti přípravy, jak se na přijímací zkoušku skutečně připravovali a zda byla příprava podle nich dostačující. Pro zpracování praktické části byla použita dotazníková metoda. Nástrojem pro sběr dat byl dotazník vytvořený pro účely bakalářské práce. Data byla vyhodnocena s využitím popisné statistiky.
Kľúčové slová:
uchazeč, Přijímací řízení, střední škola, připravenost na přijímací zkoušku, dotazník

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Posudok vedúceho

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D..