Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
Identifikační číslo: 19292
Univerzitní e-mail: boris.hala [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
 
Externí přístup - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
     
Projekty     
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Výzkum současných a budoucích požadavků na vlastnosti privátního obytného prostoru
Autor:
Pracoviště:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
doc. Ing. Juraj Veselovský, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. arch. Jana Vinarčíková, Ph.D.
Oponent 3:
prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Výzkum současných a budoucích požadavků na vlastnosti privátního obytného prostoru
Abstrakt:
V České Republice neexistuje výzkum názorů a potřeb budoucích uživatelů obytného prostoru z hlediska jimi preferovaného charakteru budoucí výstavby a potřeb jeho interiéru a zařizovacích prvků. Znalost trendů na základě výzkumu potřeb je přitom obecně nezbytným podkladem pro plánování směru a parametrů budoucího vývoje. Tato práce se zabývá výzkumem názorů mladé generace na dané téma. Výsledky jsou zpracovány do formy písemné analýzy a grafického vyjádření odpovědí. Z jejich vyhodnocení a interpretace jsou odvozeny základní trendy a požadavky na budoucí charakter obytného prostoru, jeho lokalizaci v urbanistickém a architektonickém prostoru, a preferované parametry interiérového vybavení.
Klíčová slova:
Výzkum, preference, parametry, obytný prostor, bydlení, interiér, vybavení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Štefan Schneider, Ph.D..