Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ludmila Brestičová
Identifikační číslo: 1718
Univerzitní e-mail: ludmila.bresticova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - asistentka - Ústav informatiky (PEF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Volnočasové aktivity a mediální výchova
Autor: Ing. Ludmila Brestičová
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Oponent:doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Volnočasové aktivity a mediální výchova
Abstrakt:Brestičová, L. Tvorba školního časopisu -- využití počítače ve volném čase dětí a mládeže Práce se zabývá školním časopisem jako volnočasovou aktivitou s hlavním důrazem na využití prostředků ICT při jeho tvorbě. V úvodu jsou popsány volnočasové aktivity žáků a studentů s možnostmi využití ICT. Hlavní část práce je věnována metodice tvorby školního časopisu a přehledu zkušeností od zahájení vytváření nového periodika až po problémy s vydáváním a možnostmi jejich řešení. Závěrečná část se věnuje průřezovému tématu Mediální výchova a ukazuje možnosti začlenění problematiky školních časopisů do ŠVP jednotlivých škol.
Klíčová slova:volnočasové aktivity, školní časopis, mediální výchova

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Dr. Ing. Jiří Rybička.