Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Josef Spěvák, Ph.D.
Identifikační číslo: 14722
Univerzitní e-mail: josef.spevak [at] mendelu.cz
 
Koordinátor investic projektu - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Garant projektu - Projektové oddělení (OPTČ REK)

     Závěrečná práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Energetické využití biomasy
Autor:
Ing. Josef Spěvák, Ph.D.
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
doc. Ing. Josef Šupák, CSc.
Oponent 3:
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Energetické využití biomasy
Abstrakt:
Biomasa jako jeden z obnovitelných zdrojů energie má velkou budoucnost ve využití, zejména pro získávání různých druhů energie (teplo, el.energie, plyn). V souladu s energetickou koncepcí ČR a plnění ukazatelů ve využívání obnovitelných zdrojů do roku 2010 byl uskutečněn výzkum termofyzikálních vlastností biopaliv. Na základě tříletého projektu ,,Energetické parametry biomasy" bylo získáno procesem spalování a zplyňování značné množství výsledků. Pomocí provedených spalovacích a zplyňovacích zkoušek různých druhů paliva (biomasy) se dospělo k výsledkům, které nebyly doposud zatím publikovány. Získané hodnoty jsou uvedeny v palivových listech, které jsou rozděleny do čtyř částí. Obsahují informace o složení paliva, složení popela, podmínkách zkoušek a přehledu sledovaných veličin. Sledování probíhalo pro proces spalování, fluidního zplyňování a zplyňování v pevné vrstvě. Byla sledována tato paliva: akát, bříza, topol, vrba, buk, borovice, smrk, amarant, len, pšenice, řepka, saflor, sléz, šťovík a kukuřice.
Klíčová slova:
pyrolýza, biomasa, zplyňování

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc..