Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Identification number: 9982
University e-mail: tomas.losak [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Publication to conference

The following list contains all publications by the selected person attached to the conference.

Conference: Kukuřice v praxi 2018. 9. 1. 2018 - 18. 1. 2018, Plzeň, Hluboká nad Vltavou, Tetčice, Palačov, Hradec Králové (CZ).

PublicationsDetails
Vliv organické hmoty na hospodaření půdy s vláhou a na tvorbu hospodářského výnosu
Hlušek, Jaroslav -- Lošák, Tomáš
Vliv organické hmoty na hospodaření půdy s vláhou a na tvorbu hospodářského výnosu. In Kukuřice v praxi 2018. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 16--28. ISBN 978-80-7509-534-3.
Details