Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identification number: 8566
 

     
     
     
     
Placements
     
     
Conferences
     

Publication to conference

The following list contains all publications by the selected person attached to the conference.

Conference: MADĚRA, P. -- BUČEK, A. -- DROBILOVÁ, L. 8. ročník mezinárodní mezioborové konference Venkovská krajina 2010. 21. 5. 2010 - 23. 5. 2010, Hostětín, Bílé Karpaty (CZ).

PublicationsDetails
Introduction of the FRVŠ project, aimed at enhancing students' presentation skills
Flekalová, Markéta -- Martínek, Jiří
Představení projektu FRVŠ zaměřeného na zvýšení prezentačních dovedností studentů. In DROBILOVÁ, L. Venkovská krajina 2010. 1st ed. Zámek 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2010, p. 31--34. ISBN 978-80-87154-43-4.
Details