Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Josef Los, Ph.D.
Identification number: 6972
University e-mail: josef.los [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

     Lesson
     
Publications
     
Conferences
     

Publication to conference

The following list contains all publications by the selected person attached to the conference.

Conference: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: Medzinárodná študentská vedecká konferencia. 2019, Nitra.

PublicationsDetails
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů pásové sušárny zemědělských komodit
Tichý, Michal -- Los, Josef
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů pásové sušárny zemědělských komodit. In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: Zborník. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, p. 335--341. ISBN 978-80-552-1992-9.
Details