Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Identification number: 21098
University e-mail: petr.travnicek [at] mendelu.cz
 
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

     
     
Final thesis
     
Projects     
     
     
Conferences
     

Publication to conference

The following list contains all publications by the selected person attached to the conference.

Conference: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: Medzinárodná študentská vedecká konferencia. 2018, Nitra.

Publications
Details
Zjišťování poruch obvodového pláště moderní administrativní budovy s využitím metody kvalitativní infračervené termografie
Felcman, Martin -- Junga, Petr -- Trávníček, Petr
Zjišťování poruch obvodového pláště moderní administrativní budovy s využitím metody kvalitativní infračervené termografie. In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: Zborník študentských vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 52--59. ISBN 978-80-552-1828-1.
Details