Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Identifikační číslo: 9958
Univerzitní e-mail: jana.podhrazska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Ochrana a organizace vybrané části povodí Jevišovky
Autor: Ing. Martin Fodor
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D.
Oponent:Ing. Lenka Zechmeisterová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Ochrana a organizace vybrané části povodí Jevišovky
Abstrakt:V bakalářské práci vypracované na téma Ochrana a organizace vybrané části povodí Jevišovky řeším problematiku ochrany a organizace povodí potoka Stanůvka, ležícího 14 km severozápadně od města Znojma. Práce je zaměřena na charakteristiku eroze, na její příčiny a škody vzniklé nesprávným hospodařením na zemědělské půdě. Úvodní část práce se věnuje větrné a vodní erozi, protierozním opatřením a dále je zde zmíněna protipovodňová ochrana území. Provedena byla analýza současného využití území společně s vyhodnocením přírodních podmínek vyskytujících se v zájmovém povodí. Vyhodnoceny byly též faktory, mající na erozi vliv. V závěru práce byl stanoven transport splavenin metodou křivek-CN, kulminační průtok a celkový odtok z povodí.
Klíčová slova:eroze, erozní faktory, protierozní ochrana půdy, metoda křivek-CN, povodí

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyerratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D..