Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Identifikační číslo: 9786
Univerzitní e-mail: radek.pokorny [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
 
Externí oponent - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Prirodzená obnova a rast drevín mierneho pásma v závislosti na veľkosti porastových medzier
Autor: Ing. Nina Maria Hiitola
Pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Prirodzená obnova a rast drevín mierneho pásma v závislosti na veľkosti porastových medzier
Abstrakt:Táto diplomová práca vyhodnocuje prirodzenú obnovu v porastových medzerách a skúma faktory ovplyvňujúce dynamiku a rast zmladenia. Sú zhodnotené vzťahy medzi lesnou obnovou a mikroklimatickými podmienkami, so zameraním na svetelné podmienky a veľkosť medzier. Meranie bolo vykonané na desiatich polkruhových skúšobných plochách, veľkých od 0,02 ha do 0,13 ha. Vyhodnotenie obnovy bolo zamerané na určenie dominantných druhov a zaznamenanie ich hustoty a výšok vzhľadom k ich pozícií v rámci porastovej medzery.
Klíčová slova:buk, prírode blízke pestovanie lesa,, obnova, smrek

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D..