Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.
Identifikačné číslo: 8566
Univerzitný e-mail: jiri.martinek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Kontakty
     
Výučba
     
          
     
     
Vedené práce
     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Život a dielo významnej osobnosti českého trvalkárstva - Markéta Müllerová
Autor: Ing. Radoslav Skalský
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Adam Baroš
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:
Život a dielo významnej osobnosti českého trvalkárstva - Markéta Müllerová
Abstrakt:
Predmetom tejto práce bolo spracovať život a dielo osobnosti českého trvalkárstva Markéty Müllerovej. Úvod literárneho prehľadu bol venovaný stručnej histórii použitia trvaliek s podrobnejšou charakteristikou období, ktorými bola M. Müllerová priamo ovplyvnená. V časti práce venovanej M. Müllerovej je spracovaná ako jej biografia, tak i niektoré z jej prác a diel, z dostupných zdrojov.. V charakteristike používania trvaliek podľa M. Müllerovej bolo vychádzané z jej jedinej obsiahlejšej publikácie, v knihe Naše trvalky (MACHALA,1964). Súčasťou práce bolo i vytvorenie súčasného sortimentu trvaliek použiteľných v historických úpravách, ktorý je súčasťou tabuľkových príloh spolu so získanými historickými sortimentmi z obdobia 60. rokov 20. storočia a vybraným sortimentom súčasným. Praktickým výstupom tejto práce je návrh obnovy trvalkových záhonov Pereneta v zámockom parku v Lednici spolu s projektovou dokumentáciou k návrhu. Ďalšími prílohami práce sú plány M. Müllerovej pre trvalkové výsadby v zámockom parku v Lednici, a sortiment rastlín odporúčaných do jednotlivých typov výsadieb, ako súčasť kapitoly zaoberajúcej sa použitím a členením trvaliek.
Kľúčové slová:Markéta Müllerová, záhradníctvo, pereny, trvalky, história, osobnosti, obnova zelene, vytrvalé byliny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Prílohy prácePosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jiří Martinek, Ph.D..