Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Identification number: 8121
University e-mail: zuzana.spinlerova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of the situation and design of management of trees in selected part of the park in Brno – Medlánky
Written by (author): Ing. Klára Fuchsová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Opponent:Ing. Eva Wagnerová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza stavu a návrh managementu dřevin ve vybrané části Zámeckého parku v Brně - Medlánkách
Summary:Bakalářská práce se zabývá analýzou stavu a návrhem ošetření dřevin ve vybrané části Zámeckého parku v Brně-Medlánkách. U analyzovaných dřevin byly zjišťovány základní dendrometrické údaje, hodnoceno fyziologické stáří, fyziologická vitalita, zdravotní stav, provozní bezpečnost. Výsledkem analýzy jsou adekvátní návrhy ošetření u každé dřeviny s rozdělením do etap postupné revitalizace, součástí revitalizace jsou i nové výsadby. Výsledkem práce jsou grafické a tabulkové výstupy zjištěných dat vztažené k jednotlivým hodnoceným plochám v parku. Přílohou bakalářské práce je katalog konkrétních poškození a defektů dřevin nalézajících se v analyzované lokalitě, a detailní hodnocení stromů doprovázeno fotodokumentací.
Key words:hodnocení stromů, návrh ošetření, zdravotní stav

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D..