Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavla Mocová, Ph.D.
Identification number: 71384
University e-mail: pavla.mocova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Wood Science and Technology (FFWT)
Researcher - Department of Wood Science and Technology (FFWT)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Wooden Information Center with a Bike Rental
Written by (author): Bc. Marek Tunys
Department: Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Pavla Mocová, Ph.D.
Opponent:Ing. Petra Hornová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Dřevostavba informačního centra a půjčovny kol
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá samotným návrhem informačního centra s půjčovnou kol, které je zakryto zelenou střechou. V první části práce je popsána stručná historie zelených střech, jejich vlastnosti a v neposlední řadě způsoby provedení těchto typů střech. V další části práce je zpracován projekt infocentra s půjčovnou kol a navržena zelená střecha tak, aby na infocentru správně fungovala.
Key words:Udržitelný rozvoj, Ekologické stavby, Dřevostavba, Zelené střechy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Pavla Mocová, Ph.D..