Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
Výuka     
     
Orgány     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Proces adaptace Nepálců na českou kulturu
Autor:
Bc. Markéta Akai
Pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Proces adaptace Nepálců na českou kulturu
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje procesu adaptace Nepálců na české kulturní prostředí. Zkoumá zejména, jak jsou Nepálci schopni se přizpůsobit životu v české společnosti a jaké změny tento proces vyvolává v jejich každodenním životě. Teoretická část se zabývá základními pojmy, jež úzce souvisí s adaptací, jako je kultura, socializace, enkulturace a akulturace. Dále následuje téma samotné adaptace, její teorie a s ní související kulturní šok. Na závěr teoretické části je stručně popsán výzkum G. Hofstedeho, který slouží ke srovnání národních kultur. Konkrétně jsou porovnány hodnoty české a nepálské kultury. Interpretace výsledků rozhovorového šetření, kterého se zúčastnilo deset nepálských imigrantů žijících v České republice, jsou uvedeny v praktické části bakalářské práce. V neposlední řadě výsledky také ukázaly, jak nepálští účastníci výzkumu vnímají a reagují na české kulturní prostředí a jeho obyvatelstvo. Z výzkumu vyplývá, že se jeho participanti dovedou úspěšně adaptovat na českou kulturu.
Klíčová slova:
adaptace, akulturace, Česká republika, kultura, kulturní šok, národní kultura, Nepálec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..