Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 

     
     
     
     
Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Proces kulturní adaptace účastníků AIESEC výměnných programů
Autor: Bc. Helena Luknišová
Pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:
Proces kulturní adaptace účastníků AIESEC výměnných programů
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá procesem adaptace výměnných účastníků AIESEC stáží na cizí kultury. Teoretická část vysvětluje pojmy z interkulturní psychologie jako je kultura, národ, akulturace, adaptace, kulturní šok, migrace a podobně. Tato část je založena na mnoha akreditovaných autorech a výzkumných pracovnících, jako jsou P. Adler, J. Berry, G. Hofstede, K. Oberg, P. Pedersen a mnoha dalších. Praktická část se věnuje přizpůsobení samotných účastníků výměnného programu AIESEC. Cíle této práce je stanovený na základě dotazníků, zejména Cross-Cultural Adaptability Inventory (CCAI). Výsledky jsou použity ke srovnání adaptability studentů na začátku a na konci výměnných programů a také ke srovnání vlivu osobních proměnných s úrovní přizpůsobivosti.
Klíčová slova:adaptace, kultura, akulturace, kulturní šok, migrace, účastníci AIESEC programů

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..