Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Adaptation Process of Ghanaians in Europe
Autor: Ing. Bernard Akumatey Adjirackor
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:Adaptace Proces Ghaňany v Evropě
Abstrakt:Ghaňané se vždy snažili najít, kde je tráva zelenější. Ne všichni však byli úspěšní. Účelem této práce bylo přístupem kvantitativní analýzy posoudit, do jaké míry faktory jako věk, délka pobytu, úroveň vzdělání, plynulost v jazyce a pohlaví ovlivňují proces adaptace Ghaňanů v pěti evropských zemích - Spojené Království, Francie, Německo, Nizozemsko a Belgie. Do výzkumu bylo zapojeno 77 ghaňanů z každé země, celkem 385, z nichž každý v zemi pobýval alespoň šest měsíců. Každý z těchto migrantů žil před stěhováním do Evropy alespoň pět let v Ghaně. Hlavním nástrojem výzkumu byl Inventář Mezikulturní Adaptace (The Cross-Cultural Adaptation Inventory - CCAI). Nezávislými proměnnými byly "Země pobytu", "Délka pobytu (v rocích)", "Plynulost v jazyce", "Úroveň vzdělání" a "Pohlaví", které byly porovnány v CCAI se subškálami "Emoční odolnost", "Flexibilita / Otevřenost", "Ostrost vnímání" a "Osobní soběstačnost" jako závislé proměnné. Pro analýzu získaných informací bylo využito nástrojů SPSS, Excel a Statistika. Pro průzkum stanovených cílů a určení významnosti vztahů mezi proměnnými byly využity testy deskriptivní statistiky, analýzy rozptylu (ANOVA) a také Tukey Post Hoc. Výsledky poukazují na to, že faktory jako úroveň vzdělání, věk, délka pobytu a pohlaví neměly vliv na proces adaptace ghanských migrantů, jako bylo zjištěno pomocí subškál CCAI. Výběr země pobytu však ovlivnil proces adaptace, zatímco plynulost v jazyce ovlivnila flexibilitu / otevřenost, ostrost vnímání a osobní soběstačnost, ale neměla žádný statisticky významný vliv na emoční odolnost.
Kľúčové slová:Kultura, Adaptace Proces, Emoční odolnost, Flexibilita / otevřenost, Ostrost vnímání, Osobní soběstačnost

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..