Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 

     
     
     
     
Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Postoje Čechů k imigrantům: Analýza vlivu spirituality a dalších faktorů
Autor: Bc. Matěj Běťák
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Postoje Čechů k imigrantům: Analýza vlivu spirituality a dalších faktorů
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vybraných faktorů, které mohou ovlivňovat vztah a postoje Čechů k imigrantům. Teoretická část všeobecně pojednává o pojmu migrace, jejích typech a příčinách. Dále se práce zabývá postoji evropské společnosti k imigrantům. V této souvislosti se také věnuje spiritualitě a religiozitě a jejich demografickému rozložení v České republice. Hlavním cílem empirické části je zjistit, zda, a do jaké míry, má spiritualita vliv na postoje respondentů k přistěhovalcům z muslimských zemí. Kromě toho práce zjišťuje, zda má na postoje respondentů vliv jejich věk, pohlaví, vzdělání a osobní setkání s lidmi vyznávajícími islám.
Klíčová slova:postoje, spiritualita, islám, migrace, religiozita, přistěhovalec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..