Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vliv uprchlické krize na postoje respondentů z Jihomorovského kraje ke členství v EU
Autor: Ing. Aneta Coufalová
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv uprchlické krize na postoje respondentů z Jihomorovského kraje ke členství v EU
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá problematikou postojů občanů Jihomoravského kraje ke členství České republiky v Evropské unii a uprchlickou krizí jako možným faktorem ovlivňující tyto postoje. Tato práce se dělí na dva celistvé celky, kterými jsou teoretická část a empirická část. V teoretické části je představen vývoj evropské integrace od poválečné doby a začlenění České republiky do evropské integrace. Pro kapitolu Česká republika v Evropské unii byla použita autorkou napsaná seminární práce s názvem Proces vstupu ČR do EU, která byla vypracována v rámci studovaného předmětu a nebyla nikde veřejně publikována. Pomocí dotazníkového šetření v empirické části je zkoumáno, jak jsou občané spokojeni se členstvím ČR v EU, zdali jejich postoje a názory ke členství ovlivnila uprchlická krize a jaké jsou jejich postoje k uprchlíkům a imigrantům.
Kľúčové slová:Česká republika, předsudky, postoje, uprchlická krize, Evropská unie, hodnocení, členství

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..