Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 

               Orgány     Vedené práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Vývoj migračního potenciálu příhraničního regionu Hrušovansko
Autor:
Ing. Barbora Sečanská
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vývoj migračního potenciálu příhraničního regionu Hrušovansko
Abstrakt:
Cílem předkládané diplomové práce je analýza migračního potenciálu obyvatel příhraničního regionu Hrušovansko za prací do Rakouska. Vzhledem k blízkosti česko-rakouského hraničního přechodu a výhodám, které práce v Rakousku nabízí je zde totiž potenciál pro pracovní migraci Čechů poměrně značný. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Literární rešerše se zprvu zabývá hlavně samotným pojmem migrace, jejími druhy, historickým vývojem a následuje výpis povinností migrujících osob za prací do Rakouska. Porovnávány jsou také podmínky a nároky, které pracující lidé v obou státech mají. V empirické části je provedena analýza místního trhu práce, ovšem stěžejní část diplomové práce je založena na kvalitativním výzkumu -- dotazníkovém šetření místních obyvatel. Do interpretace výsledků se promítá i sekundární analýza dat, z dotazníkového šetření konaného na územní Hrušovanska v roce 2000 pod záštitou Univerzity Karlovy, jejíž výsledky jsou s některými daty současného průzkumu porovnávány.
Klíčová slova:
Česká republika, dotazníkové šetření, mikroregion, pracovní migrace, pracovní podmínky, Rakousko

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..