Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Reklama a postoje spotřebitelů
Autor: Ing. Kristýna Timková
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Reklama a postoje spotřebitelů
Abstrakt:Tato bakalářská práce Reklama a postoje spotřebitelů se dělí na dva celistvé celky, kterými jsou teoretická část a praktická část. Nejprve se v úvodu práce seznámíme s jejím tématem, cílem a strukturou. V první části, která je nazvaná teoretická, se budeme blíže zabývat nejen samotnou reklamou, ale i spotřebitelským chováním, neboť bez spotřebitelů by reklamy nebylo zapotřebí. Ve druhé části, která je nazvaná praktická, se pak podíváme na použitou metodologii pro marketingový výzkum a vyhodnocení dotazníku, který byl vyhotoven pro potřeby této práce a který zkoumal názory studentů z Mendelovy univerzity v Brně z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií na dnešní reklamy. Co si dnešní mladí lidé vlastně myslí o reklamách? Jaké názory na ně mají? Sledují je, či nikolivěk?
Kľúčové slová:Reklama, Spotřební chování, Marketingový mix, Studenti z FRRMS, Kvantitativní výzkum

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..