Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 

Kontakty     Výuka
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Environmentální výchova žáků ve vybraném regionu
Autor:
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Environmentální výchova žáků ve vybraném regionu
Abstrakt:
Záměrem této bakalářské práce bylo v rámci dotazníkového výzkumu zjistit a porovnat proenvironmentální jednání a postoje studentů odlišně profesně orientovaných středních škol v Šumperku. Při výběru středních škol byl brán ohled na jejich odlišnost z hlediska míry a formy zapojení Environmentální výchovy do vzdělávání. Výsledky této práce by měly zodpovědět, zda existuje spojení mezi proenvironmentálními postoji a jednání studentů a odborným zaměřením střední školy, kterou studují. Výzkum také zohledňuje věk studentů, který může hrát roli ve formování proenvironmentálních postojů a jednání u studentů.
Klíčová slova:
environmentální výchova, proenvironmentální prostoje a jednání, ekologická gramotnost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..