Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
 

Contacts               Bodies     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Pohlaví a věk jako determinanty percepce vůdcovských kvalit
Written by (author):
Department: Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Pohlaví a věk jako determinanty percepce vůdcovských kvalit
Summary:Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit, zda je vnímání vůdcovských kompetencí u osob na vedoucích postech determinováno pohlavím a věkem. Práce je strukturovaná na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části jsou rozebrány koncepty týkající se politického marketingu a leadershipu. V této části jsou také zpracovány genderové stereotypy, a to zejména v oblasti marketingu a managmentu, a v neposlední řadě kompetence a kvality úspěšného leadera. V empirické části se s využitím metody kvaziexperimentu, snažíme zodpovědět otázky, zda jsou pohlaví a věk vnímané jako důležité determinanty při hodnocení dílčích vůdcovských kompetencí. Výsledky této práce by měly zodpovědět, zda byla u respondentů při hodnocení kompetencí vnímána souvislost mezi pohlavím a věkem.
Key words:
Gender, Vůdcovské kompetence, Leadership

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..