Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts
     
     Publications     Bodies
     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Specifics of the position of women in the labor market
Written by (author):
Department:
Department of Social Studies (FRDIS)
Thesis supervisor:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Specifika postavení žen na trhu práce
Summary:Cílem bakalářské práce bylo zpracování výzkumu sloužícího ke zjištění názorů zaměstnanců Mendelovy univerzity ohledně problematiky rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a Mendelově univerzitě. V první části je zpracován přehled teoretických poznatků odborníků, zabývajících se problematikou rovnosti mužů a žen na trhu práce, signifikantními ukazateli zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ukazatelů rozdílu v příjmech mužů a žen. Druhá část je vlastním předmětem práce. Po prostudování odborné literatury k dané problematice jsem přistoupil k samotnému výzkumu rovných příležitostí mužů a žen a zpracování výsledků výzkumu. V závěru jsou shrnuty výsledky práce včetně uvedení limitů výzkumu a doporučení do budoucna.
Key words:
výzkum, diskriminace, gender, Mendelova univerzita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..