Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Problematika inter-kulturního partnerství a adaptace na českou kulturu
Autor: Ing. Nikola Doležalová
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:The issues of inter-cultural partnership and adaptation on czech culture
Abstrakt:Doležalová, N.: The issues of inter-cultural partnership and adaptation on czech culture. Bachelor Thesis, Brno: Mendel University, Faculty of Regional Development and Internacional Studies, 2015. Supervisor of Bachelor Thesis Ing. Mgr. Jiří Čeněk. This bachelor thesis deals with the adaptation of inter-cultural partnerships on the czech culture, respectively with the adaptation of foreign partners on the czech culture and their ability to communicate, educate their children, work in the czech environment and to assimilate to the czech culture. Theoretical part describes the terms related to culture, inter-cultural communication and their benefits and injustice. Terms related to nation and national identity are also mentioned. Part of this thesis is devoted to the problems of intercultural partnerships, namely to communication and to the language they speak, also to raising children and bilingualism, to the choice of their residence, to the attitute of people around them and finally to the cultural shock. All these listed issues encounter the majority of inter-cultural partnerships during their cohabitation. The practical part interprets the results of interviews, which were taken with mixed partnerships living in The Czech Republic. These foreign partners are of different nationalities, however the majority of them comes from eastern or southern Europe. Two of the interviewed partners come from The Netherlands. Through these interviews are obtained information about adaptation and assimilation intercultural partnerships on the czech culture.
Kľúčové slová:cultural shock, bilingvism, adaptability, religion, aculturation, language barrier, intercultural partnership, adaptation, asimilation, Czech republic

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..