Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Proces adaptácie českých študentov na cudziu kultúru
Autor: Bc. Ivana Adamišínová
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Proces adaptace českých studentů na cizí kulturu
Abstrakt:Cílem bakalářské práce "Proces adaptace českých studentů na cizí kulturu" je čtenáře uvést do problematiky akulturace a faktorů, které ovlivňují adaptaci jedince na odlišné kulturní prostředí. Práce je rozdělena do pěti kapitol, přičemž úvodní část práce je věnována vymezení pojmů, které jsou klíčovými v této problematice, a které jsou častokrát zaměňovány. Vzhledem k současnému multikulturnímu světu považujeme za důležité, zabývat se průběhem akulturace a faktory, které ovlivňují tento proces. To, jaký průběh a výsledek bude mít akulturačný proces je odrazem zvolení si akulturační strategie, které jsou také v práci popsány. Povaze české kultury je v práci věnována samostatná kapitola, ve které si české vzorce chování definujeme na základě Hofstedeho dimenzí. Výsledkem zkoumání dané problematiky a praktické části by mělo být zjištění zda se českých studentů tato problematika týká, vzhledem k tomu, že šlo o jejich dobrovolné rozhodnutí. Na základě vyhodnocení praktické části jsme chtěli potvrdit nebo naopak vyvrátit platnost modelu "U" křivky.
Kľúčové slová:akulturace, akulturační stresory, adaptace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..