Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Social Studies (FRDIS)
 

Contacts
     
Lesson
     
     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The process of adaptation of Czech students to foreign culture
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:
Proces adaptace českých studentů na cizí kulturu
Summary:
Cílem bakalářské práce "Proces adaptace českých studentů na cizí kulturu" je čtenáře uvést do problematiky akulturace a faktorů, které ovlivňují adaptaci jedince na odlišné kulturní prostředí. Práce je rozdělena do pěti kapitol, přičemž úvodní část práce je věnována vymezení pojmů, které jsou klíčovými v této problematice, a které jsou častokrát zaměňovány. Vzhledem k současnému multikulturnímu světu považujeme za důležité, zabývat se průběhem akulturace a faktory, které ovlivňují tento proces. To, jaký průběh a výsledek bude mít akulturačný proces je odrazem zvolení si akulturační strategie, které jsou také v práci popsány. Povaze české kultury je v práci věnována samostatná kapitola, ve které si české vzorce chování definujeme na základě Hofstedeho dimenzí. Výsledkem zkoumání dané problematiky a praktické části by mělo být zjištění zda se českých studentů tato problematika týká, vzhledem k tomu, že šlo o jejich dobrovolné rozhodnutí. Na základě vyhodnocení praktické části jsme chtěli potvrdit nebo naopak vyvrátit platnost modelu "U" křivky.
Key words:
akulturace, akulturační stresory, adaptace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..