Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Interkultúrne špecifiká komunikácie v organizácii
Autor: Bc. Eva Kákošová
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Interkultúrne špecifiká komunikácie v organizácii
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá rozdielnosťami v konaní jedincov v interkultúrnom prostredí, s cieľom špecifikácie kľúčových poznatkov, ktoré objasňujú problematiku pri komunikácii dvoch kultúr v rámci jednej organizácie. Teoretická časť vychádza z poznatkov interkultúrnej komunikácie a interkultúrnej psychológie. Je štrukturalizovaná na tri časti, kde sa každá časť systematicky zameriava na vysvetlenie a výklad teoretických poznatkov v prospech kľúčového výrazu zvolenej témy. Prvá časť sa zaoberá predovšetkým podstatou interkultúrnej komunikácie, interkultúrnych bariér pri komunikácii a jej významom v pracovnom prostredí. Druhá časť porovnáva kultúrne rozdiely medzi českou a nemeckou spoločnosťou, vzťahujúce sa ku kultúrnym dimenziám a štandardom na základe výskumov Geerta Hofstedeho a Nového s Schroll-Machl. Tretia pasáž z teoretickej časti sa venuje interkultúrnym kompetenciám a metódam interkultúrneho tréningu. V praktickej časti sú interpretované výsledky z rozhovorov, ktoré boli zrealizované v spolupráci s nemeckými a českými lekármi na nemeckej klinike. Bakalárska práca je zameraná na zmapovanie názorov a vnímania, ako aj identifikáciu problémov medzi českými a nemeckými pracovníkmi v spoločnom pracovnom prostredí.
Kľúčové slová:komunikácia v organizácii, interkultúrne kompetencie, interkultúrna komunikácia, kultúrne štandardy, kultúrne dimenzie, Česká republika, Nemecká spolková republika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..