Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Interkultúrne špecifiká komunikácie v organizácii
Autor: Bc. Eva Kákošová
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Interkulturní specifika komunikace v organizaci
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá odlišnostmi v konání jedinců v interkulturním prostředí s cílem specifikace klíčových poznatků, které objasňují problematiku při komunikaci dvou kultur v rámci jedné organizace. Teoretická část vychází z poznatků interkulturní komunikace a interkulturní psychologie. Je strukturalizovaná na tři části, kde se každá část systematicky zaměřuje na vysvětlení a výklad teoretických poznatků ve prospěch klíčového výrazu zvoleného tématu. První část se zabývá především podstatou interkulturní komunikace, interkulturních bariér při komunikaci a jejím významem v pracovním prostředí. Druhá část porovnává kulturní rozdíly mezi českou a německou společností vztahující se ke kulturním dimenzím a standardům na základě výzkumů Geerta Hofstedeho a Nového se Schroll-Machl. Třetí pasáž z teoretické části se věnuje interkulturním kompetencím a metodám interkulturního tréninku. V praktické části jsou interpretovány výsledky z rozhovorů, které byly zrealizovány ve spolupráci s německými a českými lékaři na německé klinice. Bakalářská práce je zaměřená na zmapování názorů a vnímaní, jakožto identifikaci problémů mezi českými a německými pracovníky ve společném pracovním prostředí.
Kľúčové slová:kulturní standardy, Česká republika, Německá spolková republika, interkulturní kompetence, interkulturní komunikace, komunikace v organizaci, kulturní dimenze

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..