Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace          
Vedené práce
     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Specifika postavení žen na trhu práce ve vybraném regionu
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Helena Pavlíčková
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Specific position of women at the labor market in the selected region
Abstrakt:This bachelor thesis is focused on the situation with position of womens at labor market in the South Moravian Region. The theoretical part of thesis is primary focused on definitions of the basic concepts, such as labor market, equality, feminism, discrimination, etc. Further work deals with monitoring differential position of women and men, their unequal remuneration and reconciling family and working life. Next part describes women working in managerial positions and managerial positions from the perspective of the whole European Union. Practical part consists of investigation through interviews. Their aim was to explore the point of view of women managers working in tourism in the South Moravian Region on the issue of unequal position of women and men.
Klíčová slova:gender, managerial positions, labor market, gender equality, discrimination

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Posudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..