Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 

Kontakty     Výuka
     
     
     
Vedené práce
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Specifika postavení žen na trhu práce ve vybraném regionu
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Specifika postavení žen na trhu práce ve vybraném regionu
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá specifiky postavení žen na trhu práce v Jihomoravském kraji. Teoretická část práce se nejprve zaměřuje na definování základních pojmů, jako jsou trh práce, rovnost žen a mužů, feminismus, diskriminace apod. Dále se práce zabývá sledováním rozdílného postavení žen a mužů, jejich nerovným odměňováním a slaďováním rodinného a pracovního života. Poté popisuje ženy vyskytující se na manažerských pozicích a manažerské pozice z pohledu celé Evropské unie. V praktické části bylo provedeno šetření prostřednictvím rozhovorů. Jejich cílem bylo zmapovat názory žen manažerek, pracujících v cestovním ruchu na území Jihomoravského kraje, na problematiku nerovného postavení žen a mužů.
Klíčová slova:trh práce, gender, rovnost žen a mužů, diskriminace, manažerské pozice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..