Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Muslimská minorita v lokalitě Brno: vztah majority k minoritě
Autor: Ing. Artur Demartini
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Muslimská minorita v lokalitě Brno: vztah majority k minoritě
Abstrakt:Demartini A. - Muslimská minorita v lokalitě Brno: vztah majority k minoritě. Bakalář-ská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Fakulta regionálního rozvoje a meziná-rodních studií, 2014. Vedoucí bakalářské práce Ing. Mgr. Jiří Čeněk. Práce se zabývá analýzou vztahu brněnského obyvatelstva s muslimskou komunitou v Brně. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, stručně popisuje islám a přináší pohled na islám na území České republiky. Praktická část je potom založena na kvantitativním výzkumu s použitím elektronického dotazníku, který má zjistit postoje, předsudky a informovanost obyvatel Brna o muslimské minoritě.
Kľúčové slová:Brno, vztahy, Česká republika, islám, postoje, majorita, minorita, muslim

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..