Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci
Autor: Ing. Petra Příhodová
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Helena Pavlíčková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Equal opportunities for men and women in the selected organization
Abstrakt:The bachelor thesis is focused on the issue of equal opportunities for men and women at the Municipal Office Šternberk. It focuses on the views of individual employees to equal opportunities. The theoretical part deals with legislation, the definitions of basic concepts such as equality and discrimination, gender and gender stereotypes, strategies promoting equal opportunities (gender mainstreaming, gender analysis, gender budgeting and gender audit). The bachelor thesis is also interested in the issue of selection process, career growth coupled with a glass ceiling barrier, segregation of the job market depending on the pay gap between men and women and the reconciliation of private and professional life. The practical part analyzes the representation of men and women in various positions. The study of internal documents was found representation of men and women in different positions. Subsequently, the data were processed into graphs and diagrams. Performing semi-structured interviews with employees of the Municipal Office Šternberk various positions, was determined attitude of staff to equal opportunities for men and women. Interviews were transcribed and on the basis of their results were made conclusions on the matter.
Kľúčové slová:glass ceiling, career growth, gender pay gap, equal opportunities, gender stereotypes, gender mainstreaming, gender budgeting

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..