Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci
Autor: Ing. Petra Příhodová
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Helena Pavlíčková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na problematiku rovných příležitostí mužů a žen na MěÚ Šternberk. Soustřeďuje se na názory jednotlivých zaměstnanců, týkající se rovných příležitostí. Teoretická část se věnuje právní úpravě, definicím základních pojmů jako je rovnost a diskriminace, genderu a genderovým stereotypům, strategiím prosazování rovných příležitostí (genderový mainstreaming, genderová analýza, genderový budgeting a genderový audit). Práce se dále zajímá o problematiku výběrového řízení, kariérního růstu spojeného s bariérou skleněného stropu, segregace trhu práce v závislosti na odměňování mužů a žen a také slaďování osobního a pracovního života. Praktická část analyzuje zastoupení mužů a žen na jednotlivých pozicích. Studiem interních dokumentů bylo zjištěno zastoupení mužů a žen na pracovních pozicích. Následně byla data zpracována do grafů a schémat. Provedením polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci MěÚ Šternberk na různých pracovních pozicích, byl zjišťován postoj zaměstnanců k rovným příležitostem mužů a žen. Rozhovory byly přepsány a na základě jejich výsledků byly vytvořeny závěry k dané problematice.
Kľúčové slová:rovné příležitosti, genderové stereotypy, gender mainstreaming, gender budgeting, kariérní růst, gender pay gap, skleněný strop

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..