Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identification number: 47871
University e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
 

Contacts
     
Lesson
     
     
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Analysis of the assessment centre method for job-releated selection process
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Helena Pavlíčková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Výběrové řízení metodou Assessment center
Summary:Bakalářská práce se zabývá metodou výběrového řízení assessment centre. Cílem práce je pomocí techniky individuálního rozhovoru a dotazníku analyzovat faktory, které ovlivňují efektivitu assessment centre v organizaci AIESEC. Práce je tedy případovou studií. Determinující faktory byly pro účely této práce rozděleny na dvě skupiny, první skupina analyzuje faktory, které ovlivňují podobu a způsob realizace, druhá skupina se zabývá tím, jak lidé účastnící se assessment centre toto assessment centre ovlivňují. Na základě analýzy těchto faktorů byla v závěru práce navrhnuta doporučení pro organizaci AIESEC jak zkoumané assessment centre zefektivnit.
Key words:
efektivita, assessment centre, metody hodnocení lidí, kompetence, hodnotitelé, výběrové řízení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Thesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..