Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 

Kontakty     
     
     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Výběrové řízení metodou Assessment center
Autor:
Pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Výběrové řízení metodou Assessment center
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá metodou výběrového řízení assessment centre. Cílem práce je pomocí techniky individuálního rozhovoru a dotazníku analyzovat faktory, které ovlivňují efektivitu assessment centre v organizaci AIESEC. Práce je tedy případovou studií. Determinující faktory byly pro účely této práce rozděleny na dvě skupiny, první skupina analyzuje faktory, které ovlivňují podobu a způsob realizace, druhá skupina se zabývá tím, jak lidé účastnící se assessment centre toto assessment centre ovlivňují. Na základě analýzy těchto faktorů byla v závěru práce navrhnuta doporučení pro organizaci AIESEC jak zkoumané assessment centre zefektivnit.
Klíčová slova:
efektivita, assessment centre, metody hodnocení lidí, kompetence, hodnotitelé, výběrové řízení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..