Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 

     
Výuka          Orgány
     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Možnosti sladění soukromého a pracovního života žen s malými dětmi v Jihomoravském kraji
Autor:
Ing. Sabina Karlíková
Pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Možnosti sladění soukromého a pracovního života žen s malými dětmi v Jihomoravském kraji
Abstrakt:
KARLÍKOVÁ, S. Možnosti sladění soukromého a pracovního života žen s malými dětmi v Jihomoravském kraji. Bakalářská práce. Brno, 2012 Bakalářská práce je zaměřena na možnosti sladění soukromého a pracovního života. Hlavní pozornost je soustředěna na rozdělení rolí v soukromém životě, pracovní život žen - zda se v něm setkaly s diskriminací, a možnosti sladění soukromého a pracovního života. Práce obsahuje literární rešerši týkající se problematiky rozdělení rolí v soukromém životě žen, diskriminaci a pracovnímu životu a možnostem sladění obou. V empirické části byl proveden výzkum uskutečněný formou dotazníkového šetření. V závěru práce jsou výsledky zhodnoceny a jsou zde formulována doporučení ke zlepšení rozdělení rolí v rodině. Také je zde vyhodnocen interval využívání možností sladění soukromého a pracovního života a jeho nejčastější formy.
Klíčová slova:možnosti sladění soukromého a pracovního života, role v soukromém životě, diskriminace, trh práce

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..