Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikační číslo: 47871
Univerzitní e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

               Orgány
     
Vedené práce     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Komparativní studie kyberšikany: Česká republika a Turecká republika
Autor:
Pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:
Komparativní studie kyberšikany: Česká republika a Turecká republika
Abstrakt:
Tato práce představuje komparativní studii kyberšikany mezi studenty vysokých škol v Turecké a České republice. Celá studie je primárně zaměřená na oběti a jejich zkušenosti s kyberšikanou. Pojem "kyberšikana" se týká šikany prostředky elektronické komunikace. Bakalářská práce obsahuje literární rešerši a praktickou část. V praktické části je zahrnuto dotazníkové šetření 122 studentů ze dvou univerzit, jehož analýza slouží k zodpovězení výzkumných otázek. Dále jsou zde provedeny tři případové studie obětí kyberšikany. V diskuzi jsou pak vyhodnoceny všechny výsledky a uvedena praktická doporučení.
Klíčová slova:
oběti, Češi, kyberšikana, kultura, Turci

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..