Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Identifikačné číslo: 47871
Univerzitný e-mail: jiri.cenek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav sociálních studií (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Komparace vlivu face-to-face a elektronické komunikace ve veřejnoprávní instituci
Autor: Bc. Soňa Bartošicová
Pracovisko: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
Oponent:PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Komparace vlivu face-to-face a elektronické komunikace ve veřejnoprávní instituci
Abstrakt:BARTOŠICOVÁ, S.: Komparace vlivu face-to-face komunikace a elektronické komunikace ve veřejnoprávní instituci. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2012. Vedoucí práce Mgr. Bc. Jiří Čeněk. Bakalářská práce se zabývá porovnáním komunikace face-to-face a elektronické komunikace ve veřejnoprávní instituci. Specifikuje problematické situace, na jejichž základě lze navrhnout efektivnější postup či doporučit řešení. V teoretické části práce shrnuje informace a podklady pro výzkum. V praktické části jsou vyhodnocena data sesbíraná pomocí dotazníkového šetření a interpretována pomocí tabulek a grafů. V závěru práce jsou výsledky shrnuty a jsou navržena doporučení ke zlepšení.
Kľúčové slová:veřejnoprávní instituce, efektivita, interní komunikace, face-to-face a elektronická komunikace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D..