Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Potenciál rozvoje Fair trade v České republice
Autor: Ing. Michaela Tlolková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jarmila Beránková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Potenciál rozvoje Fair trade v České republice
Abstrakt:Tlolková, M., Potenciál rozvoje Fair trade v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Diplomová práce je zaměřena na fair trade v České republice. První část se za-bývá hlavními myšlenkami a principem fungování férového obchodu a jeho organi-zacemi, se způsobem certifikací a podmínkami jejich udělení. Podrobněji zkoumá fungování v českém prostředí a přibližuje principy a způsob začlenění fair trade do společenské odpovědnosti, komunikační nástroje, oblasti působení a nákupní zvyk-losti spotřebitelů. Průzkum sestává ze zdrojů, jako jsou výroční zprávy a veřejné průzkumy a dále hloubkové rozhovory se zaměstnanci organizací spjatých s fair trade v ČR. Dále je provedeno srovnání se zahraničními subjekty a pomocí marke-tingových a manažerských metod (SWOT, EFE a IFE matice, Ansoffova matice, Triple Bottom Line) jsou navrženy možnosti dalšího rozvoje fair trade, hlavně výchova bu-doucích odpovědných spotřebitelů (kampaň Fairtradové školy) a navržena další do-poručení, například stanovování SMART cílů a zpracování podrobnějších výročních zpráv.
Klíčová slova:fair trade, komunikační nástroje, Fairtrade, CSR, Fairtradová škola, strategie, Fairtrade Česko a Slovensko, společenská odpovědnost, nezisková organizace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..