Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Společenská odpovědnost firem jako součást ekonomického terciárního vzdělávání
Autor: Ing. Andrea Polanská
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Mgr. Hana Urbánková, DiS.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Společenská odpovědnost firem jako součást ekonomického terciárního vzdělávání
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá výukou společenské odpovědnosti na vysokých školách v České republice. Jejím cílem je navrhnout doporučení pro rozvoj předmětů zabývajících se společenskou odpovědností firem (CSR) na vysokých školách s ekonomickým zaměřením, aby co nejlépe odpovídaly požadavkům na trhu práce. První část práce tvoří literární rešerše, ve které je vysvětlen koncept CSR. Část je zaměřena přímo na vztah společenské odpovědnosti a vzdělávání, a nejen to vysokoškolské. V rámci vlastní práce byla nejprve provedena analýza současné situace CSR ve vzdělávání jak u nás, tak i v zahraničí. Na základně výsledků provedeného dotazníkového šetření, analýzy sekundární dat a rozhovorů byla následně formulována doporučení. Ta byla směřována do co největšího propojení s praxí formou stáží, přednášek odborníků z praxe a různých projektů organizovaných samotnými studenty.
Klíčová slova:CSR, Univerzity, Společenská odpovědnost firem, Vzdělávání, Udržitelný rozvoj, Životní prostředí, Výuka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..