Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Corporate Social Responsibility Reporting in the Chemical Industry in the Czech Republic
Written by (author): Ing. Jiří Štěrba
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Reporting společenské odpovědnosti firem v chemickém průmyslu České republiky
Summary:Diplomová práce se věnuje problematice společenské odpovědnosti firem (CSR) chemického průmyslu České republiky. Cílem práce je zhodnotit současný stav společenské odpovědnosti největších firem chemického průmyslu České republiky. Dalším cílem práce je zhodnotit stav nefinančního reportingu těchto firem a jeho připravenost na nadcházející povinnost v této oblasti v podobě směrnice 2014/95/EU. Výstupem návrhové části práce je dále využitelný CSR report na příkladu konkrétní firmy. Práce dospívá k závěru, že všechny analyzované firmy se chovají společensky odpovědně. Poskytování nefinančních informací je však neúplné a některé důležité aspekty nefinančních informací zcela chybí. Komunikace těchto aktivit je roztříštěná a nesystematická a nesplňuje požadavky směrnice 2014/95/EU.
Key words:společenská odpovědnost firem, CSR, chemický průmysl, GRI G4, reporting, směrnice 2014/95/EU

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..