Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Společenská odpovědnost nadnárodních organizací v sektoru informačních technologií
Autor: Ing. Lucie Polešovská
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Mgr. Stanislava Fadrná
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Corporate social responsibility of multinational organizations in the information technology sector
Abstrakt:Polešovská, L. Corporate social responsibility of multinational organizations in the information technology sector. Diploma thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2017. This diploma thesis is focused on corporate social responsibility in selected multinational organizations in the information technology sector, namely on Apple, Google, IBM and Microsoft. Recommendations for those organizations are based on qualitative analysis. Based on quantitative analysis and selected organizations recommendations were developed recommendation for small and middle sized IT companies in Czech Republic. Research has shown that multinational IT organizations are socially responsible. They are paying attention to all areas of CSR and are leaders in enviromental field.
Kľúčové slová:CSR, ISO 26000, quantitative and qualitative analysis, Corporate social responsibility, analysis of the current situation, CSR recommendations, Apple, Google, IBM, Microsoft, small and medium enterprises, information technology (IT)

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..