Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Společenská odpovědnost nadnárodních organizací v sektoru informačních technologií
Autor: Ing. Lucie Polešovská
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Mgr. Stanislava Fadrná
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Společenská odpovědnost nadnárodních organizací v sektoru informačních technologií
Abstrakt:Polešovská, L. Společenská odpovědnost nadnárodních organizací v sektoru in-formačních technologií. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností u vybraných nadnárodních společností, jako je Apple, Google, IBM a Microsoft. Na základě kvalitativní analýzy jsou vypracována doporučení pro vybrané nadnárodní společnosti. Na základě kvantitativní analýzy a dle nadnárodních společností jsou vypracována doporučení pro malé a střední IT podniky v rámci České republiky. Z výzkumu vyplynulo, že nadnárodní IT organizace jsou společensky odpovědné. Svoji pozornost věnují všem oblastem CSR, a jsou lídry v oblasti životního prostředí.
Klíčová slova:Společenská odpovědnost firem, Apple, IBM, malé a střední podniky, Česká republika, informační technologie (IT), analýza současné situace, doporučení v oblasti CSR, CSR, ISO 26000, kvantitativní a kvalitativní analýza, Microsoft, Google

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..