Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Společenská odpovědnost ve veřejné správě
Autor: Ing. Tomáš Grabec
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Společenská odpovědnost ve veřejné správě
Abstrakt:Grabec, T., Společenská odpovědnost ve veřejné správě. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Práce vyhodnocuje komunikaci a dopady konceptu společenské odpovědnosti firem (dále CSR) na podniky se sídlem v Jihomoravském kraji. Ve výsledkové části analyzuje současné aktivity Jihomoravského kraje v oblasti CSR a povědomí o těchto aktivitách mezi podniky sídlícími v kraji. Hlavního cíle bylo dosaženo pomocí kvalitativní a kvantitativní analýzy, kdy bylo zjištěno nízké povědomí o CSR aktivitách Jihomoravského kraje mezi podniky sídlícími v kraji. Na základě získaných informací byla navržena opatření pro zlepšení stávajícího stavu s doporučením zástupcům Jihomoravského kraje na větší zaměření se na propagaci vlastních CSR aktivit.
Kľúčové slová:veřejná správa, Jihomoravský kraj, analýza, společensky odpovědné aktivity, návrh opatření, doporučení, Společenská odpovědnost, propagace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..