Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh strategie společenské odpovědnosti pro ruské lékařské diagnostické centrum
Autor: Bc. Nadezda Shilkova
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Suggestion social responsibility strategy for the Russian medical diagnostic center
Abstrakt:Shilkova, N. recommendations for the development of social responsibility of the medical center in Russia. Brno: Mendel University, 2017. This thesis deals with the issue of corporate social responsibility (CSR), which is the responsibility of enterprises for their impacts on the society in which it operates. The main objective is to develop recommendations for the future development of CSR for the Russian medical diagnostic center UGMK-Clinic. The methods were analysis of the existing socially responsible activities of the clinic and its competitors and analyzes the specifics of health care in Russia. According to the analysis, it was found that UGMK supports only two pillars social responsibility (social and economic), there is scope for improving relations with stakeholders and employee involvement in CSR communication. In accordance with the company UGMK-Clinic was considered socially responsible, and four-fifths of employees attended at least one CSR project, a medical center, where awareness of the concept of CSR is independent of gender. The opportunities are in raising awareness about the concept, development plan for CSR activities and cooperation with other companies in this field. Formulated proposals are designed to improve the concept of CSR and comprehensive strategy for the company UGMK-Clinic.
Kľúčové slová:Corporate Social Responsibility, CSR, recommendation for the development of CSR, strategy, healthcare in Russia, UGMK-clinic

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..