Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Dopad oslabení koruny na cestovní ruch v ČR
Autor: Bc. Ivo Liškutín
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Kamila Čermáková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Dopad oslabení koruny na cestovní ruch v ČR
Abstrakt:Liškutín, I. Vliv oslabení koruny na domácí cestovní ruch. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita, 2019. Cílem bakalářské práce je vyhodnocení dopadů měnové intervence na cestovní ruch, zejména na cestovní kanceláře. Na základě analýzy sekundárních dat a kvali-tativního výzkumu formou řízených rozhovoru se zástupci cestovních kanceláří, je navrženo doporučení pro cestovní kanceláře, které v případě budoucích kurzových změn, mohou využít. Z provedené analýzy a rozhovorů vyplynulo, že cestovní kan-celáře i navzdory oslabení koruny a celkovému menšímu počtu cestujících, doká-zaly reagovat na změny a zvyšovaly tržby. Jeden z nejvýznamnějších negativních faktorů pro ně byl, že intervence byla nečekaná a tudíž nekalkulovaly s vyšší cenou. V rámci práce byla provedena komparace v České republice a ve Švýcarsku. Z výsledků vyplynulo, že díky opatřením, které ve Švýcarsku provedly, se propady v poptávce neprojevily.
Kľúčové slová:příjezdový a výjezdový cestovní ruch, měnová intervence, cestovní kancelář, cestovní ruch, domácí cestovní ruch

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..