Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (roz. Gurská)
Identifikační číslo: 4780
Univerzitní e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Společenská odpovědnost firem ve stavebnictví
Autor: Ing. Zuzana Barvínková
Pracoviště: Ústav managementu (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Hana Stojanová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Společenská odpovědnost firem ve stavebnictví
Abstrakt:Barvínková, Z. Společenská odpovědnost firem ve stavebnictví. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. Tato diplomová práce se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem. Společenská odpovědnost firem je odpovědnost firem za své dopady na společnost a je založena na bázi dobrovolnosti. Klade si za cíl zmapovat současný stav pojetí CSR v malých a středních podnicích v českém stavebnictví jako odvětví s obrovským dopadem na životní prostředí, zdroje energie a národní hospodářství, jako jeden z největších zaměstnavatelů, a navrhnout doporučení pro zlepšení CSR aktivit a tím zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků ve stavebnictví. Základem pro doporučení je kvalitativní a kvantitativní výzkum v rámci čtyř členských zemí Evropské Unie, tedy v České Republiky, Nizozemí, Švédska a Spojeného Království.
Klíčová slova:CSR, Společenská odpovědnost firem, Stavebnictví, Malé a střední podniky, Konkurenceschopnost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..