Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Development of organic wine production and its trends in EU countries and the Czech Republic
Autor: Ing. Anita Beránková
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Pavel Žiaran, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:Rozvoj ekologické produkce vína a vývoj v zemích Evropské unie a v České republice
Abstrakt:Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení současné situace v odvětví ekologic-kého zemědělství, zejména ekologické produkce vína v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Pro porovnání s Českou republikou jsou vybrány země s největší celosvětovou produkcí ekologického vína. Těmito zeměmi jsou Francie, Itálie a Španělsko. Práce srovnává národní a mezinárodní prostředí ekologického zemědělství stejně tak jako ekologického vinařství; porovnává politické ekonomické, sociální, technologické, právní a ekologické faktory. Dále práce analyzuje konkurenční prostředí (pomocí Porterova modelu pěti sil), životní cyklus odvětví, zákazníkovu znalost odvětví (jak ekologického zemědělství, tak i ekologického vinařství) a situační analýzu. Hlavním cílem této práce je navrhnout změny a doporučení vedoucí ke zlepšení postavení ekologického vinaře v odvětví ekologického farmaření, zvláště pak v odvětví ekologického vinařství. Hlavní doporučení se zaměřují na zlepšení znalostí zákazníka ohledně ekologického farmaření a ekologického vinařství a také na přiblížení ekologického vína blíže ke spotřebiteli. Významná událost pro ekologické vinohradnictví se stala v roce 2012, kdy byla schválena legislativou Evropské unie nová pravidla pro označování lahví obsahujících víno z ekologicky pěstovaných hroznů. Od sklizně v roce 2012 mohou pěstitelé používat termín "biovíno" na etiketách lahví. Celkový podíl ekologických vinic České republiky činil v roce 2012 6,1% z celkové plochy vinic a vzrostl od roku 2004 téměř dvacetinásobně. Ve Francii, Itálii i ve Španělsku byl podíl o přibližně 2% vyšší. Potenciál růstu konzumace ekologického vína v České republice je velmi vysoký, ale informovanost a účast zákazníků na nákupu ekologických produktů je obecně velmi nízká. Výzkum na ekologické produkty prokázal, že pouze 20% z dotazovaných byli obeznámeni s produkty ekologického zemědělství. Stejná situace je reprezentována výsledky výzkumu o ekologickém víně, kde 23% spotřebitelů konvenčního vína alespoň jednou v životě konzumovalo ekologické víno. To je jeden z důvodů, proč je nutné klást důraz na moderní marketingovou podporu ekologického vína a zvýšit povědomí. Očekává se i nadále, že popularita biovína bude v budoucích letech stabilně růst.
Kľúčové slová:Ekologické farmaření, ekologicky obdělávané země, vinařství, plánovací model SCOPE, ekologická výroba vína, PESTLE analýza, konkurenční analýza, situační analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..