Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (rod. Gurská)
Identifikačné číslo: 4780
Univerzitný e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav managementu (PEF)
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Recommendations for the Future Development of Vinný sklípek – galerie, s.r.o.
Autor: Bc. Jan Burian
Pracovisko: Ústav managementu (PEF)
Vedúci práce: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Oponent:Ing. Iva Vodehnalová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce: Recommendations for the Future Development of Vinný sklípek -- galerie, s.r.o.
Abstrakt:Burian, J., Návrhy na rozšíření firmy Vinný sklípek-galerie, s.r.o. Bakalářská práce. Brno 2017. Bakalářská práce je zaměřena na návrhy rozšíření firmy Vinný sklípek-galerie,s.r.o. V první části je tato práce zaměřena na teorii strategického management a jeho procesy. Dále pak na cíle firmy a analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, v návaznosti na specifika vinařského oboru. V praktické části porovnává konkurenci firmy a dává informace o firmě. Vše je vyhodnoceno za pomoci SWOT analýzy. Závěrem jsou zhodnoceny současné strategie a podány návrhy na zlepšení.
Kľúčové slová:Strategický management, vnější prostředí, vinařaství, vinařský podnik, vnitřní prostředí, SWOT analýza, PESTE analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..