Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (née Gurská)
Identification number: 4780
University e-mail: sylvie.formankova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Management (FBE)
Researcher - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Recommendations for the Future Development of Vinný sklípek – galerie, s.r.o.
Written by (author): Bc. Jan Burian
Department: Department of Management (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
Opponent:Ing. Iva Vodehnalová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Czech        English

Title of the thesis: Recommendations for the Future Development of Vinný sklípek -- galerie, s.r.o.
Summary:Burian, J., Návrhy na rozšíření firmy Vinný sklípek-galerie, s.r.o. Bakalářská práce. Brno 2017. Bakalářská práce je zaměřena na návrhy rozšíření firmy Vinný sklípek-galerie,s.r.o. V první části je tato práce zaměřena na teorii strategického management a jeho procesy. Dále pak na cíle firmy a analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, v návaznosti na specifika vinařského oboru. V praktické části porovnává konkurenci firmy a dává informace o firmě. Vše je vyhodnoceno za pomoci SWOT analýzy. Závěrem jsou zhodnoceny současné strategie a podány návrhy na zlepšení.
Key words:Strategický management, vnější prostředí, vinařaství, vinařský podnik, vnitřní prostředí, SWOT analýza, PESTE analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Sylvie Formánková, Ph.D..